روش های دسترسی به مجتمع گردشگری و تفریحی زمزم(برنجستانک)

باوجوداین مرکزدیگرنیازی به رفتن به کشورهای ترکیه وامارات وصرف هزینه های گزاف نیست بلکه درکشورخودمان وبا هزینه ناچیزمیتوانیددریاوجنگل،باران وآفتاب،قایقرانی وبازیهای آبی،اقامتگاههای زیباوآب وهوای دلچسب رابه راحتی وهمزمان داشته باشید.این مرکزدراتوبان تهران ساری ودرچندکیلومتری ساری وقائمشهروبابل وآمل وشیرگاه قرارداردودوستان می توانندازشهرستان خود یاتهران باسواری،اتوبوس،قطار،هواپیما به ساری یا یکی از شهرستانهای مجاورسفرکرده وخودرابه این مجتمع برسانند.مختصات جغرافیایی این مرکز36.369,52.938 می باشدکه کافی است دربرنامه Waze یا Maps وارد نموده و به کمک گوشی موبایل،مسیر دقیق این مرکز را بیابید